Mistři linie Shorin-Ryu Karate

Kanga "Tode" Sakugawa (c. 1733-c.1843)

 • Narozen jménem Kanga Teruya do rodiny s hodností Chikudun Pechin (šlechta střední úrovně).
 • Jméno Sakugawa získal za odměnu za službu jako královský důstojník na ostrově Yaeyama.
 • Bojovým umění se začal intenzivně věnovat od 17 let po smrti svého otce pod mistrem jménem Takahara, od kterého získal přezdívku Tode (čínská ruka).
 • O několik let později se setkal s attaché čínské armády, jehož jméno se dochovalo pouze jako Kusanku (pravděpodobně pouze název jeho hodnosti).
 • Kusanku přizval mladého Sakugawu ať jej navštíví ve vesnici Kume (domov mnoha čínských imigrantů na Okinawě), kde Sakugawa strávil 6 let studováním pod vedením mistra Kusanku.
 • Poté co se Kusanku navrátil do Číny vstoupil Sakugawa do služby Okinawského krále a součástí této služby byly cesty do severní Číny, kde prohluboval své znalosti bojových umění.
 • Během své dlouhé úspěšné kariéry sloučil znalosti naučené od mistrů Takahara, Kusanku a v severní Číně a vytvořil styl který byl odlišný od tehdejšího okinawského Te nebo Tode.
 • Po smrti svého učitele Kusanku vytvořil kata stejného jména na jeho poctu.
 • Byl též mistrem boje s bo. Jeho umění se dochovalo pod názvem Sakugawa no Kon

Sokon "Bushi" Matsumura (c. 1800-c. 1890)

 • Pocházel z šlechtické rodiny a tedy se mu dostalo bohatého vzdělání v čínské klasické filozofii a kaligrafii.
 • Jako mladý studoval bojové umění přímo pod mistrem Sakugawou, naučil se od něj řadu kata beze zbraně a též kata s bo.
 • Ve svých 30 letech díky své reputaci získal pozici u královském paláci v Shuri.
 • Několikrát vycestoval do provicie Fujian v Číně, kde se dále zdokonaloval v bojových uměních pod vedením nejlepších tamějších mistrů, jména jeho učitelů se dochovalo pouze v Okinawském dialektu jako Ason a Iwah. Od mistra Asona údajně pochází kata která se později stala Naihanchi shodan.
 • Též cestoval do Japonska, kde studoval jigen-ryu styl boje s mečem a krátkou tyčí jo.
 • Časem se stal hlavním instruktorem královské stráže a hlavním ochránce králů Ryukyu. Za své dovednosti získal od krále titul Bushi (válečník).
 • Po anexi Okinawy japonskem koncem 19. století přišel o svou pozici v královském paláci a začal se intenzivně věnovat systemizaci svého bojového umění. Během této doby adoptoval název shuri-te pro své umění.
 • Z jeho umění se zachovaly kata Seisan, Passai (Dai), Naihanchi, Chinto, Kushanku (Dai) a Gojushiho.

Anko Itosu (1831-1915)

 • Byl žákem mistra Matsumury a dalších mistrů jeho generace.
 • Autor Deseti zásad karate.
 • Zmodernizoval karate a prosadil zavedení výuky karate do Okinawských škol v roce 1905.
 • Pro potřeby výuky karate ve školách vytvořil sérii kata Pinan z Kushanku a dalších kata.
 • Vytvořil své variace kata Passai a Kushanku, dnes nazývány Passai Sho a Kushanku Sho
 • Předal kata Naihanchi shodan, nidan, sandan. Není jasné zda rozdělil jednu dlouhou kata do 3 částí, nebo jestli sám vytvořil Naihanchi nidan a sandan.

Choshin Chibana (1885-1969)

 • Byl žákem mistra Itosu od svých patnácti let až do jeho smrti.
 • V roce 1933 adoptoval pro svůj styl název Shorin-Ryu (Shorin je japonská výslovnost čínského Shaolin, odkud se věří že shuri-te má své prakořeny)
 • Účastnil se setkání mistrů v roce 1937 kde se pro bojové umění z Okinawy oficiálně změnil název z tode (唐手 = čínská ruka) na karate (空手 = prázdná ruka).
 • V roce 1956 se stal prezidentem nově založené Okinawa Karate-Do Renmei
 • Za své zásluhy v rozvoji karate získal vyznamenání od japonského císaře.

Katsuya Miyahira (1918-2010)

 • Žák mistra Chibany, učil se zvláště kata předané mistrem Itosu
 • Pokračovatel mistra Choshina Chibany
 • Do kumite jej zasvětil mistr Motobu, který byl skvělý bojovník a velmi často trénoval s makiwarou
 • Prezident Okinawa Shorin-Ryu Karate-Do Association

Shugoro Nakazato (1920-2016)

 • Žák mistra Chibany
 • Prezident organizace Okinawa Karate-do Shorin-Ryu Shidokan Association

Kenyu Chinen (1944-)

 • Následovník mistrů Choshina Chibany a Katsuya Miyahiry.
 • Přivedl Okinawa Karate a Okinawa Kobudo do Evropy.
 • V roce 1985 napsal knihu Kobudo d’Okinawa.
 • V roce 1993 založil World Oshukai Okinawa Shorin-Ryu Karate Okinawa Kobudo Federation.
 • Držitel stupně 10. Dan v Okinawa Shorin-Ryu Karate a stupně 10. Dan Okinawa Matayoshi Kobudo.

Jan Kopecký (1979-)

 • Žák mistrů Kenyu Chinena a Alexandra Staniszewa.
 • Přinesl Okinawa Shorin-ryu Karate do České republiky.
 • Následovník mistra Kenyu Chinena v ČR.
 • Zakladatel a prezident České Federace Okinawa Karate a Kobudo.
 • Držitel stupně 6. Dan v Okinawa Shorin-Ryu Karate a 5. Dan Okinawa Matayoshi Kobudo.