Organizace

Česká federace Okinawa Karate a Kobudo
Česká federace Okinawa Karate a Kobudo (ČFOKK) je organizace, která vznikla za účelem oficiálně zastupovat a reprezentovat světovou organizaci World Oshu-Kai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation v České republice a tedy vyučovat a šířit původní techniky a způsoby tréninku tradičních okinawských bojových umění Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo, okinawskou kulturu, morální vlastnosti, fyzické a duševní zdraví.

Zakladatelem, prezidentem a hlavním instruktorem ČFOKK je renshi Jan Kopecký, který je přímým žákem okinawského velmistra hanshi Kenyu Chinena.

Česká federace Okinawa Karate a Kobudo má kluby v několika městech České republiky, ve kterých vedou výuku certifikovaní instruktoři, kteří pravidelně zdokonalují své znalosti a dovednosti nejen pod vedením hlavního instruktora ČFOKK, ale i pod vedením okinawského velmistra Kenyu Chinena (10.dan Okinawa Shorin-ryu Karate, 9.dan Okinawa Kobudo). Instruktoři a ostatní členové ČFOKK se pravidelně účastní národních seminářů vedených hlavním instruktorem ČR a mezinárodních seminářů vedených senseiem Chinenem. Instruktoři ČFOKK vychovávají své svěřence od věku 6-ti let s důrazem na disciplínu, respekt, zdraví a samozřejmě pohybové dovednosti potřebné pro původní techniky karate a kobudo.

Systém výuky, tréninku, zkoušek, filozofie a dalších aktivit naší nadnárodní federace a tedy i ČFOKK je založen na hierarchii od hlavního instruktora (senseie), instruktorů až ke studentům. Důraz je kladen i na dodržování etiky, respektu a tradice okinawských bojových uměních, a samozřejmě trénink původních technik okinawského karate i kobudo, jak vyplývá z názvu WOF. Na své si mohou přijít cvičenci vyhledávající tradiční, bojové, kontaktní a nesportovní karate a také zájemci o tradiční, bojový systém se zbraněmi.

World Oshukai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation

 

World Oshu-kai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (WOF) je mezinárodní nezisková organizace šířící dvě tradiční bojová umění z Okinawy: Okinawa Shorin-Ryu Karate a Okinawa Matayoshi Kobudo. Zakladatelem a prezidentem této organizace je okinawský mistr hanshi Kenyu Chinen (10.dan Karate, 9.dan Kobudo), který je žákem největších okinawských mistrů 20. století (Shuguro Nakazato, Katsuya Miyahira a Shinpo Matayoshi). Až do založení W.O.F. byl Kenyu Chinen mezinárodním představitelem sdružení Okinawa Shorin-Ryu Karatedo v čele s mistrem Katsuyou Miyahirom (10. dan) a organizace Okinawa Kobudo v čele s mistrem Shinpo Matayoshim (10. dan).

Sloučení dvou základních škol z Okinawy: Shorin-Ryu Karate a Kobudo do jedné organizace se ukázalo jako velmi dobré rozhodnutí. Cílem W.O.F. je hlavně rozvíjet a propagovat okinawská bojová umění – karate a kobudo, a také okinawskou tradiční kulturu a filozofii. WOF má více než 250 dojo v 25 zemích po celém světě (Evropa, Asie, Afrika, Severní a Jižní Amerika, Okinawa), kde jsou pravidelně organizovány semináře a stáže. Světová centrála World Oshu-Kai Federation sídlí v honbu dojo ve městě Naha na Okinawě v Japonsku

Emblém W.O.F.

Symbolem naší mezinárodní organizace je stylizovaný znak oshukai, který se skládá ze tří znaků spojených v jeden grafický.

  • 王 = ō = král, vládce
  • 修 = shū = disciplína, učení
  • 会 = kai = setkání, sdružení

Název oshukai tedy lze přeložit jako Sdružení královského učení.