Trénink Shorin-Ryu Karate

Kihon waza

Základní techniky pro útoky, kryty, kopy a přemisťování (pro obě ruce a nohy). Tyto techniky také zahrnují různé základní postoje jako jsou: moto dachi, zenkutsu dachi, ukiashi dachi, shiko dachi.

Kata

Shorin-Ryu kata jsou originální (původní), tak jak je učili první mistři karate (Matsumura Sokon a Itosu Anko). Kata od té doby nejsou nijak deformovány nebo pozměněny.

Kata kumiwaza

Kata je aplikována se dvěma partnery tak, že pohyby kata jsou nezměněny. Techniky jsou zastavovány ve stejných momentech jako v kata. Umožňuje dobrému porozumění kata, zpevnění jednotlivých technik v kata s dodržování vzdálenosti mezi partnery (maai) a správné načasování jednotlivých technik a jejich kombinací.

Kata oyo

Je to volná aplikace (imaginární) kata, kde musí být dodržena komplexní podoba katy tak, aby byla zachována věrohodnost a zvláště účinnost. Kata může být prováděna v rozdílné ose. Techniky, které jsou symetrické není nutné provádět na obě strany.

Kata bunkai

Pohyby kata jsou využity k odhalení konkrétních technik v kata. Každá technika je studována samostatně (po sekvencích) ve vztahu s jejím praktickým použitím nebo použitím v bojové situaci.

Bunkai oyo

Stejný princip jako v bunkai, ale s dalšími možnými aplikacemi technik z kata za předpokladu že zůstanou věrohodné. Zabývá se osobním hledáním za udržení komplexního smyslu technik kata.

Shuyo waza kumite

Nácvik obran a protiútoků proti několika základním útokům. Obsahuje 7 hlavních a důležitých technik boje Shorin-ryu Karate. 

Dojo kumite

Je to boj, kde je dodržována podstata Okinawského karate, tj. kde jsou upředňostňovány obranné techniky následované protiútokem.

Kakie

Cvičení tlačení a tažení prováděné dvěmi osobami dohromady. Série (sekvence) je prvně dělána v protaženém stavu, pak rychleji a rychleji a také silněji a silněji. Jsou zapojeny všechny části těla. A tak umožňuje přimět mysl k zapojení celého těla v realizaci technik.

Kitae kata

Tréninková metoda (stejná jako je daná technika) sloužící ke zpevnění paží, nohou a těla, včetně posílení daných technik v každé jejich fázi. Provádí se zejména ve dvojcích.

Hojo undo

Hojo undo neboli doplňková cvičení je sada kondičních cvičení pro rozvoj síly, vytrvalosti, svalové koordinace a zpevněného držení těla. Tato doplňková cvičení využívají jednoduché improvizované nástroje, nejčastěji vyrobené ze dřeva a kamene.

Ishi sashi

Ishi sashi je to jednoruční nástroj podobný dnešnímu kettlebellu používaný v páru sloužící k tréninku budující pevnost zvláště ve spojení se stabilitou.

Nigiri game

Je to jednoruční nástroj s určitou hmotností používaný v páru sloužící k tréninku a zdokonalení pohyblivosti a přemisťování, ale i tréninku kopů a jejich stability.

Ippon/tetsu geta

Je to nástroj s určitou hmotností používaný na dolní končetiny sloužící k tréninku síly nohou a stability při kopech.

Makiwara

Makiwara lze vyrobit v mnoha provedeních nebo alternativách. Základní a původní provedení je pružná dřevěná deska v místě pro údery omotaná lanem nebo jiným materiálem. Trénink s makiwarou slouží ke zpevnění pěstí a jiných úderových ploch prováděním úderů různými metodami do makiwary. Mistr Itosu říkal: „každý den 200x zuki na pravou a levou – bez makiwary není žádné Okinawské karate“.